اخبار و تازه‌ها
 • مرکز وکیل آباد: فراخوان برگزاری آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی
 • مرکز شریعتی: شروع دوره تربیت معلم مدارس ابتدایی
 • مرکز وکیل آباد: برگزاری دوره آموزش مراقبت از سالمند
 • مرکز شریعتی: شروع دوره عربی سطح 1 (عصر)
 • مرکز شریعتی: شروع دوره ICDL
 • مرکز شریعتی: برنامه زبان انگلیسی نیمه دوم ترم پاییز 98
 • مرکز شریعتی: آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی نیمه دوم ترم پاییز 98
 • مرکز وکیل آباد: شروع دوره ICDL
 • مرکزوکیل آباد : شروع دوره های تربیت معلم
 • مرکز وکیل اباد : شروع دوره زبان عربی ترم 1
 • مرکز وکیل آباد : شروع دوره دستیار دندانپزشک
 • مرکز وکیل آباد: شروع دوره فتوشاپ
 • مرکز شریعتی: شروع دوره WordPress
 • مرکز شریعتی: شروع دوره ++C
 • مرکز شریعتی: شروع دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی

فراخوان برگزاری آزمون جذب مدرس زبان انگلیسی

تاریخ برگزاری آزمون: دوشنبه 4/9/98

ثبت نام ادامه دارد

🔴 شروع دوره تربیت معلم مدارس ابتدایی
🔴 شروع دوره شنبه 98/08/25
🔴 روزهای زوج ساعت 16 الی 19:30
🔴 ثبت نام ادامه دارد

برگزاری دوره آموزش مراقبت از سالمند

روزهای برگزاری: شنبه و چهارشنبه 8:30 تا 12 صبح

ثبت نام ادامه دارد

🔴 شروع دوره عربی سطح 1 (عصر)
🔴 شروع دوره سه شنبه 98/08/21
🔴 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 18 الی 19:30
🔴 ثبت نام ادامه دارد

🔴 شروع دوره ICDL
🔴 شروع دوره سه شنبه 98/08/21
🔴 روزهای فرد ساعت 18 الی 21:15
🔴 ثبت نام ادامه دارد

دوره آموزش ICDL هفت مهارت

شروع دوره یکشنبه 12 /8/98

روزهای برگزاری: یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 16:30 الی 20

 

دوره آموزش تربیت معلم مدارس غیرانتفاعی

شروع دوره یکشنبه 12 /8/98

روزهای برگزاری: یکشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ساعت 8:30 الی 12

 

آموزش مکالمه زبان عربی ترم یک

شروع دوره یکشنبه 12 /8/98

روزهای برگزاری: یکشنبه و سه شنبه ساعت 19 الی 20:30

دوره آموزش دستیار دندانپزشک

شروع دوره ‌شنبه 11 /8/98

روزهای برگزاری: شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8:30 الی 12

دوره آموزش فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته

شروع دوره ‌شنبه 11 /8/98

روزهای برگزاری: شنبه و چهارشنبه ساعت 14:45 الی 18

🔴 شروع دوره WordPress
🔴 شروع دوره سه شنبه 98/08/14
🔴 سه شنبه ها ساعت 16:30 الی 20
🔴 ثبت نام ادامه دارد

🔴 شروع دوره ++C
🔴 شروع دوره دوشنبه 98/08/13
🔴 دوشنبه ها ساعت 16:30 الی 20
🔴 ثبت نام ادامه دارد

🔴 شروع دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی
🔴 شروع دوره یکشنبه 98/08/12
🔴 یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 الی 19:30
🔴 ثبت نام ادامه دارد

 
سمینارها و گارگاه‌ها
 •  

دوره‌های آموزشی
 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

منابع آموزشی
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان