تقویم آموزشی زبان انگلیسی سال 97

 

آغاز ثبت نام

تعیین سطح

شروع ترم

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

جلسات جبرانی

بهار

12/12/96

2و916و23/12/96

16/01/97

18/01/97

22/02/97 لغایت 27/02/97

29و30و31/03/97

اعلام می شود

تابستان

12/03/97

2و9و23و30/03/97

6و11/04/97

12/04/97

16/05/97 لغایت 22/05/97

24و25و26/06/97

اعلام می شود

پاییز

12/06/97

7و14و21/06/97

05/07/97

07/07/97

12/08/97 لغایت 21/08/97

20و21و22/09/97

اعلام می شود

زمستان

12/09/97

7و14و21و28/09/97

03/10/97

04/10/97

09/11/97 لغایت 15/11/97

21و22و23/12/97

اعلام می شود

 

 

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان