برنامه کلاسی مرکز نوجوانان

برنامه گروه زبان انگلیسی زمستان 98 مرکز نوجوانان

برنامه زبان انگلیسی مرکز نوجوانان زمستان 98

 
برنامه گروه کامپیوتر تابستان 98، مرکز نوجوانان
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
دوره های دانش آموزی
142/11 کودک رایانه E-Kids - دختران (8 تا 12 سال) شنبه-چهارشنبه 9 الی 12:30 70 3,500,000 اعلام تلفنی -
142/12 کودک رایانه E-Kids - پسران (8 تا 12 سال) یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12:30 70 3,500,000 اعلام تلفنی -
140/245 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) - دختران شنبه-چهارشنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 98/4/19 -
140/246 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) - پسران یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 98/4/18 -
140/247 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) - دختران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 72 2,700,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
140/248 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) - پسران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 72 2,700,000 اعلام تلفنی -
133/11 فتوشاپ مقدماتی - دختران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,400,000 98/4/24 -
133/12 فتوشاپ مقدماتی - پسران شنبه-چهارشنبه 14:45 الی 16:15 30 2,400,000 98/4/22 -
110/11 انیمیشن مقدماتی - دختران یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 3,600,000 98/4/16 قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
110/12 انیمیشن مقدماتی - پسران یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 40 3,600,000 98/4/16 -
109/11 اتوکد مقدماتی - دختران دوشنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 30 2,500,000 98/4/24 قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
109/12 اتوکد مقدماتی - پسران دوشنبه-پنجشنبه 16:30 الی 20 30 2,500,000 98/4/24 -
144/21 طراحی صفحات وب مقدماتی - دختران شنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 66 4,500,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
144/22 طراحی صفحات وب مقدماتی - پسران شنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 66 4,500,000 اعلام تلفنی -
105/11 Scratch  - دختران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 10:30 30 2,300,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
105/12 Scratch  - پسران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 10:30 30 2,300,000 اعلام تلفنی -
107/11 VB (1)  - دختران پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
107/12 VB (1)  - پسران پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی -
106/11 ++C (دختران) یکشنبه 16:30 الی 20 30 2,300,000 98/4/23 قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
106/12 ++C (پسران) پنجشنبه 9 الی 12:30 30 2,300,000 اعلام می گردد -
108/11 Java  - دختران جمعه 9 الی 12:30 30 2,800,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
108/12 Java  - پسران جمعه 9 الی 12:30 30 2,800,000 اعلام تلفنی -
103/11 (1) Android  - دختران سه شنبه 14:45 الی 18 40 4,500,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
103/12 (1) Android  - پسران سه شنبه 14:45 الی 18 40 4,500,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 ایک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان