تقویم آموزشی زبان انگلیسی سال 97

 

ثبت نام

تعیین سطح

شروع ترم

آزمون میان ترم

آزمون پایان ترم

جلسات جبرانی

بهار

26 اسفند 96

نوبت اول 10 اسفند

نوبت دوم 27 اسفند

روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 18 تا 20 فروردین 97

سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 25 تا 27 اردیبهشت

سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 29 تا 31 خرداد

شنبه 25 فروردین میلاد رسول اکرم وچهارشنبه 12 اردیبهشت ولادت حضرت قائم کلاس ها برگزار می گردد. جبرانی 26 خرداد روز جمعه 7 اردیبهشت

تابستان

شنبه 2 تیر 97

نوبت اول 3 خرداد

نوبت دوم 4 تیر

دوشنبه، سه شنبه وچهارشنبه و پنجشنبه 12 تا 14 تیر

شنبه، یکشنبه و دوشنبه 20 تا 22 مرداد

شنبه، یکشنبه و دوشنبه 17 تا 19 شهریور

دوشنبه 11 تیر و پنجشنبه 8 شهریور کلاس ها دایر می باشد.

پاییز

چهارشنبه21 شهریور 97

نوبت اول جمعه 2 شهریور

نوبت دوم شنبه 24 شهریور

سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 10 تا 12 مهر

شنبه، یکشنبه و دوشنبه 19 تا 21 آبان

سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 20 تا 22 آذر

با برگزاری 21 جلسه و درنظر گرفتن 20 جلسه آموزشی تعطیلات این ترم جبران خواهد شد.

زمستان

یکشنبه25 آذر 97

نوبت اول 8 آذر

نوبت دوم 26 آذر

شنبه، یکشنبه و دوشنبه 8 تا 10 دی

سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 16 تا 18 بهمن

سه شنبه، چهار شنبه و پنجشنبه 14 تا 16 اسفند

جبرانی شنبه 20 بهمن جمعه 20 دی

دوشنبه 22 بهمن کلاس ها در نوبت عصر برگزار می گردد.

 
 

تقویم آموزشی سال 97 (دوره های غیر زبانی)

 

بازه زمانی ثبت نام

بازه زمانی شروع ترم

بهار

نیمه دوم فروردین

نیمه دوم خرداد

تابستان

نیمه دوم تیر

نیمه دوم شهریور

پاییز

نیمه دوم مهر

نیمه دوم آذر

زمستان

نیمه دوم دی

نیمه دوم اسفند

 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان