برنامه کلاسی مرکز وکیل آباد

نام دوره

طبقه دوره

کودکان

Children

Starter

بزرگسالان  / نوجوانان

مقدماتی

متوسط

پیشرفته

فشرده

......,FCE,TOEFL,PANEL

تخصصی

کارگاه

کارگاه

 

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

شهریه (ریال)

عربی 1

شنبه -چهارشنبه

16-17:30

1,400,000

فرانسه 1

شنبه -چهارشنبه

18-19:30

1,700,000

 
 
برنامه گروه کامپیوتر تابستان 98، مرکز وکیل آباد (بزرگسالان)
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
طراحی و گرافیک
133/11 فتوشاپ مقدماتی یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 30 2,400,000 اعلام تلفنی -
133/1 فتوشاپ مقدماتی و پیشرفته یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 75 4,900,000 اعلام تلفنی -
109/11 اتوکد مقدماتی دوشنبه-پنجشنبه 18 الی 20:30 30 2,500,000 اعلام تلفنی -
110/1 3DMAX یکشنبه-سه شنبه 15 الی 16:30 40 3,600,000 98/4/16 فتوشاپ یا اتوکد مقدماتی
برنامه نویسی
106/1 ++C (خواهران) دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,300,000 اعلام تلفنی -
106/2 ++C شنبه 18 الی 20:30 30 2,300,000 اعلام تلفنی -
104/1 #C پنجشنبه 9 الی 12:30 40 4,000,000 اعلام تلفنی ++C
107/1 Python دوشنبه 18 الی 20:30 40 3,900,000 اعلام تلفنی -
دوره های عمومی
140/100 ICDL هفت مهارت شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 130 5,750,000 اعلام تلفنی -
140/101 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 14:45 الی 18 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/102 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) خواهران یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 ایک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام ICDL 1
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 


 
برنامه گروه کامپیوتر تابستان 98، مرکز وکیل آباد (دوره های دانش آموزی)
کد دوره نام درس روزهای تشکیل زمان تشکیل طول دوره (ساعت) شهریه (ریال) زمان شروع پیشنیاز
دوره های دانش آموزی
140/103 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) - دختران یکشنبه-سه شنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/104 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) - پسران شنبه-چهار شنبه 9 الی 12:30 70 3,150,000 اعلام تلفنی -
140/105 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) - دختران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 72 3,300,000 اعلام تلفنی ICDL1
140/106 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) - پسران دوشنبه-پنجشنبه 9 الی 12:30 72 3,300,000 اعلام تلفنی ICDL2
133/11 فتوشاپ مقدماتی - دختران یکشنبه-سه شنبه 16:30 الی 20 30 2,400,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
133/12 فتوشاپ مقدماتی - پسران یکشنبه-سه شنبه 16:30الی 20 30 2,400,000 اعلام تلفنی -
109/11 اتوکد مقدماتی - دختران چهارشنبه 18 الی 20:30 30 2,500,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
109/12 اتوکد مقدماتی - پسران چهارشنبه 18 الی 20:30 30 2,500,000 اعلام تلفنی -
107/11 VB (1)  - دختران دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
107/12 VB (1)  - پسران دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,200,000 اعلام تلفنی -
106/11 ++C (دختران) دوشنبه 9 الی 12:30 30 2,300,000 98/4/23 قبل از ثبت نام مراجعه به دفتر آموزش
106/12 ++C (پسران) شنبه 18 الی 20:30 30 2,300,000 اعلام می گردد -
دوره های مجازی ICDL
1400/01 ICDL هفت مهارت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 130 4,800,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/02 ICDL 1 (مفاهیم، ویندوز، Word، اینترنت) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 62 2,500,000 ایک هفته پس از ثبت نام -
1400/03 ICDL 2 (نرم افزارهای Excel Access PowerPoint) در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 72 2,700,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/04 مفاهیم در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/05 ویندوز در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/06 Word در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/07 Excel در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/08 Access در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 26 1,100,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/09 PowerPoint در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 20 850,000 یک هفته پس از ثبت نام -
1400/10 اینترنت در 24 ساعت شبانه روز به صورت اینترنتی 12 550,000 یک هفته پس از ثبت نام -
 

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

شهریه (ریال)

تکنسين داروخانه

یکشنبه -سه شنبه

16-19:30

4,500,000

کمک های اولیه وفوریتهای پزشکی

شنبه -سه شنبه

16:19:30

2,900,000

 

نام دوره

روزهای تشکیل

زمان تشکیل

شهریه (ریال)

تربيت معلم مدارس ابتدايي

یکشنبه -سه شنبه

16:19:30

2,900,000

شنایی با اصول بازاریابی

دوشنبه -پنجشنبه

16:30-18

1,650,000

مهارتهای فروشنده موفق

دوشنبه -پنجشنبه

18:30-20

2,200,000

 
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان